UszczelnieniaTechniczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym uzupełniliśmy nasz asortyment o produkty, które wraz z uszczelnieniami z Vitonu®/FPM/FKM pozwolą na kompleksową obsługę najbardziej wymagających inwestycji. W naszej ofercie znajdą Państwo uszczelnienia z wielu dostępnych materiałów dla szerokiego spektrum odbiorców:

 • płyty i profile gumowe i silikonowe
 • szczeliwa i sznury uszczelniające: grafitowe, PTFE, szklane, ceramiczne
 • taśmy: szklane, ceramiczne, ePTFE
 • uszczelnienia statyczne i dynamiczne: uszczelki płaskie, o-ringi, simmeringi, pierścienie zgarniające, prowadzące, tłokowe, oporowe, obrotowe
 • uszczelki spiralne
 • uszczelki grafitowe: standardowe i zbrojone
 • uszczelki wielokrawędziowe
 • uszczelki zbrojone: z okuciem wewnętrznym, z okuciem wewnętrznym, zbrojone siatką
 • uszczelki klingerytowe: Polonit, Gambit, Temac, Klinger

Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę najpopularniejszych materiał wykorzystywanych do produkcji uszczelnień technicznych:

EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)

Kauczuk EPDM jest kopolimer etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu. Wyroby z mieszanki EPDM posiadają wysoką odporność chemiczną, a przy odpowiedniej stabilizacji dobrą odporność na czynniki atmosferyczne oraz na ozon. Mogą być wykorzystywane jako izolatory elektryczne. Wulkanizaty na bazie kauczuku EPDM posiadają dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +130°C oraz elastyczność w niskich temperaturach do -40°C.

Zalety:
Wady:
Odporny na:
Nieodporny na:
 • roztwory na bazie glikoli
 • rozpuszczalniki polarne (aceton, metyloetyloketon)
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad
 • estry i ketony
 • parę wodną i gorącą wodę
 • związki ropopochodne
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 • oleje, benzyny i smary
NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy)

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) jest produktem wolnorodnikowej kopolimeryzacji butadienu z akrylonitrylem (18-40%) w emulsji wodnej. Powszechnie nazywany „gumą olejoodporną”. Jego wulkanizaty są tym odporniejsze na działanie benzyny i olejów, im więcej zawierają akrylonitrylu. Uszczelnienia na bazie kauczuku NBR posiadają wysoką elastyczność, wytrzymałość na zerwanie oraz małe odkształcenie przy trwałym ściskaniu. Standardowa odporność temperaturowa wynosi: -30°C do 100°C. Specjalne odmiany osiągają odporności od -55°C do 130°C.

Zalety:
Wady:
Odporny na:
Nieodporny na:
 • oleje, smary mineralne i silikonowe
 • benzyny, lekkie oleje opałowe
 • węglowodory alifatyczne (propan, butan)
 • oleje roślinne
 • kwasy i zasady w niskich stężeniach i temperaturach
 • węglowodory aromatyczne
 • roztwory na bazie glikoli
 • czynniki atmosferyczne i ozon
 • rozpuszczalniki polarne
 • aminy, ketony, estry
SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy)

Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) jest kopolimerem butadienu i styrenu. Wulkanizaty z tego kauczuku posiadają podobne właściwości elastyczne do kauczuku naturalnego (NR). Wykazują jednak zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych m.in ozonu, wody i wysokie temperatury.

Wyroby wulkanizowane z kauczuku SBR odporne są na działanie wielu niepolarnych rozpuszczalników oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. W paliwach silnikowych, olejach i tłuszczach ulegają one stosunkowo dużemu pęcznieniu. W porównaniu z kauczukiem naturalnym pęcznienie to jest nieco mniejsze. Wulkanizaty na bazie SBR są odporne na alkohole oraz słabe kwasy i zasady nieorganiczne. Kauczuk styrenowo-butadienowy wykazuje średnią odporność na działanie ozonu oraz czynników atmosferycznych. Pod wpływem światła słonecznego starzeje się on stosunkowo szybko. Są nieodporne na działanie smarów i olejów mineralnych oraz benzyny i węglowodorów.

Standardowa odporność temperaturowa wynosi – od -20°C do 70°C.

Zalety:
Wady:
Odporny na:
Nieodporny na:
 • rozpuszczalniki niepolarne
 • bardzo rozcieńczone kwasy i zasady
 • lepsze odporności na starzenie i czynniki atmosferyczne niż kauczuk naturalny
 • Używany do mało wymagających aplikacji
Silikon/VMQ (kauczuk silikonowy)

Kauczuk silikonowy (VMQ) jest wytwarzany poprzez polimeryzację chlorosilanów, np. metylochlorosilanów. Jego cząsteczki są zbudowane z nieorganicznego łańcucha głównego o strukturze Si-O z organicznymi grupami bocznymi. Najczęściej spotykaną w branży uszczelnień technicznych odmianą kauczuku silikonowego jest układ, gdzie do cząsteczki wprowadza się dodatkowe grupy winylowe, układ nosi skrót VMQ. Podstawniki winylowe poprawiają stopień sieciowania oraz zachowanie po działaniu nacisku odkształcającego, jak wytrzymałości na rozrywanie. Generalnie wulkanizaty z kauczuków silikonowych odznaczają się wysoką odpornością na temperaturę, na działanie tlenu, ozonu i promieniowanie UV, a także zadawalającymi właściwościami izolacji elektrycznej. W stosunku do innych elastomerów, w temperaturze pokojowej, charakteryzują się większą przepuszczalnością gazów oraz są niepalne. Uszczelnienia silikonowe nie są zalecane do pracy dynamicznej, gdyż wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

Standardowa odporność temperaturowa wynosi od -30°C do 200°C, przy specjalnych modyfikacjach do 230°C.

Zalety:
Wady:
Odporny na:
Nieodporny na:
 • rozcieńczone roztwory soli
 • oleje i smary mineralne
 • działanie tlenu, ozonu i promieniowanie UV

Dobre właściwości elektro-izolacyjne

 • parę wodną >100°C
 • stężone kwasy i zasady
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
Teflon/PTFE (poli(tetrafluoroetylen))

Teflon/PTFE jest tworzywem sztucznym wytwarzanym w reakcji wolnorodnikowej polimeryzacji tetrafluoroetylenu w obecności inicjatorów nadtlenkowych. Materiał ten wyróżnia się dużą odpornością na działanie większości związków chemicznych oraz rozpuszczalników. Charakteryzuje się także doskonałą izolacyjnością elektryczną, niezależnie od temperatury i wilgotności otoczenia. Spośród pozostałych polimerów PTFE posiada bardzo dobrą odporność na starzenie, promieniowanie UV i wpływ czynników atmosferycznych, w tym ozonu.
Teflon to tworzywo dające się modyfikować. Aby udoskonalić właściwości mechaniczne, tworzywo PTFE można wzmocnić dodatkami, takimi jak włókno szklane, węglowe, grafit czy brąz.

W zależności od stopnia modyfikacji Teflon cechuje bardzo szeroki zakres temperatury stosowania (od -200°C do +260°C).

Zalety:
Wady:
Odporny na:
Nieodporny na:
 • większość związków chemicznych i rozpuszczalników
 • starzenie, warunki atmosferyczne i UV
 • działanie ekstremalnych temperatur Bardzo niski współczynnik tarcia Niepalność

Bardzo niski współczynnik tarcia

Niepalność

 • stopione metale alkaliczne: potas, sód
 • fluor gazowy
 • fluorowodór

Brak możliwości klejenia

Więcej informacji dotyczących odporności poszczególnych materiałów znajdą Państwo w tabeli odporności, którą można pobrać tutaj.