zalety i wady kauczuku fluorowego

Uszczelnienia techniczne wykonane z kauczuku fluorowego (FKM, FKM) dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym znalazły zastosowanie w szeregu branż, od branży lotniczej, samochodowej, spożywczej po petrochemiczną.

Poniżej chcemy przybliżyć Państwu główne zalety oraz wady uszczelnień wykonanych z elastomeru na bazie kauczuku fluorowego, potocznie nazywanego Vitonem®.

 

Zalety kauczuku fluorowego:

Uszczelnienia na bazie kauczuku fluorowego charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową.

Zakres temperaturowy pracy takich uszczelnień waha się od -35°C do nawet +250°C, w głównej mierze uzależnione jest to od zawartości fluoru w mieszance, z której wykonywane są uszczelnienia.

Kolejną istotną zaletą materiału FKM jest odporność na pęcznienie. Odporność na pęcznienie, podobnie jak w przypadku odporności temperaturowej, wzrasta wraz z zawartością fluoru w mieszance. Pęcznienie gumy jest zjawiskiem bardzo niepożądanym w przypadku uszczelnień technicznych, ma to związek z gwałtowną utratą właściwości mechanicznych uszczelnienia z powodu absorpcji rozpuszczalnika w strukturę polimeru, przez co objętość łańcucha zwiększa się, powodując pęcznienie i obrzęk materiału.

Kauczuk fluorowy (FKM/FPM) posiada całkowicie zamknięty, stabilny łańcuch główny, przez co materiał ten znakomicie sprawdza się w produkcji o-ringów, simmeringów, płyt oraz innych typów uszczelnień odpornych na działanie olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych (propan, butan, benzyna, gaz ziemny), węglowodorów aromatycznych (toluen, benzen), wody, roztworów wodnych, tłuszczów, zasiarczonych olejów, olejów i tłuszczów zwierzęcych, paliw, paliw zawierających w składzie metanol, kwasów nieorganicznych (m.in. kwas siarkowy, kwas solny, kwas fosforowy) oraz wielu innych.

Niska przepuszczalność gazów to kolejna rzecz charakterystyczna dla uszczelnień vitonowych. Jest ona niewielka i porównywalna z przepuszczalnością kauczuku butylowego.

Inne istotne zalety kauczuku fluorowego to:

– odporność na utlenianie

– odporność na warunku atmosferyczne

– odporność na ozon

– niepalność

– wysoka odporność na starzenie

 

 

Wady uszczelnień z Kauczuku fluorowego

Do jednej z największy wad uszczelnień wykonanych z kauczuku fluorowego (FKM/FPM) jest nieodporność na rozpuszczalniki polarne, do których możemy zaliczyć między innym aceton, octan etylu, dioksan.

– Kauczuk fluorowy wykazuje również słabą odporność na niektóre zasady, między innym takie jak wodorotlenek sodu czy wodorotlenek potasu.

– Kauczuk fluorowy wykazuje słabą odporność na parę wodną.

Szczegółowe dane dotyczące odporności chemicznej kauczuku fluorowego (FKM) znajdą Państwo na naszej w stronie w tabeli odporności. Mogą tam Państwo również porównać odporności chemiczne Vitonu® (FKM/FPM) na tle innych materiałów takich jak: EPDM, NBR, SBR, Silikon, Teflon.

właściowości uszczelnień technicznych z Vitonu, FKM, FPM