Fluorodyn Adhesive THA-3000dwuskładnikowy klej na bazie Vitonu®

MADE WITH VITON FKM

Klej do Vitonu

Fluorodyn™ Adhesive THA-3000 to dwuskładnikowy klej, na bazie Vitonu®, czyli opatentowanej mieszaniny fluoroelastomerów opracowanych przez firmę DuPont Dow – światowego lidera w branży chemicznej. Ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność w ciężkich warunkach przemysłowych, takich jak: wysoka
temperatura pracy oraz agresywne środki chemiczne.

Dzięki dedykowanemu akceleratorowi oraz specjalnej formule, dwuskładnikowy klej Fluorodyn™ Adhesive THA-3000 jest produktem zaprojektowanym tak, aby maksymalnie przyspieszyć czas schnięcia nawet w temperaturze pokojowej.

W odróżnieniu od innych tego typu produktów występujących na rynku wyróżnia się łatwością aplikowania, elastycznością oraz krótkim czasem schnięcia. Poprzez zastosowanie puszki wielokrotnego zamykania, produkt będzie nadawał się do ponownego użycia w przyszłości, o ile nie został połączony z akceleratorem.

Kolejną cechą wyróżniającą klej Fluorodyn™ Adhesive THA-3000 jest odporność na niemal wszystkie kwasy i węglowodory, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Jest odporny także na węglowodory alifatyczne, aromatyczne i halogenopo-chodne, gorący olej, gorący kwas oraz temperaturę do 244oC. Doskonale radzi sobie
w warunkach atmosferycznych nie przepuszczając promieni UV oraz ozonu. Sprawdza się przy pracach konserwatorskich pojemników przeznaczonych na substancje chemiczne, tj.: benzynę, paliwo typu diesel, naftę, paliwo do silników odrzutowych, różnego rodzaju oleje oraz samochodowe płyny chłodzące.

Fluorodyn™ Adhesive THA-3000 to innowacyjny produkt najwyższej jakości. Stawia czoła największym wyzwaniom w walce z korozją i agresją chemiczną. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie innego środki tego typu zawodzą.

Zalecane użycie:
Dostępne opakowania:
  • sklejanie sznurów FKM (FPM) o dużych średnicach w oringi
  • przewody elektryczne w lotnictwie
  • sklejanie uszczelek w drzwiach pieców
  • sklejanie gumy z powierzchnią metalową
  • sklejanie na zimno gumowych złącz kompensacyjnych
  • 475ml
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być dokładnie wyczyszczona. Pokryj obszar testowy w celu sprawdzenia przyczepności. Przygotuj powierzchnię zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Stal/metale: przed piaskowaniem usunąć oleje i smary detergentem, a następnie przemyć czystą wodą. Wszystkie stalowe powierzchnie powinny być piaskowane do bieli metalu. Cząstki pyłu i piasku powinny być usunięte. Przed nałożeniem powierzchnia powinna być wcześniej przetarta MEK (MetyloEtyloKetonem).
Elastyczne materiały: guma, plastik, tkanina itp. powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń powierzchniowych.
Powierzchnie betonowe: usunąć luźne zanieczyszczenia. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, zanieczyszczona lub ma poprzednie powłoki itp. zaleca się oczyszczanie wodne lub piaskowanie.

Metoda aplikacji

Do każego opakowania dołączony jest akcelerator. Akcelerator należy przelać do opakowania z klejem.
Połączone preparaty mieszamy przez około 5-7 minut. Po wymieszaniu należy odczekać 10 minut. Po tym czasie możemy przystąpić do aplikacji kleju.
Nakładamy pędzlem obficie na powierzchnie. Łączyć powierzchnie w chwili gdy klej jest jeszcze mokry – klej szybko wiąże.
Produkt może być zmyty MEK (MetyloEtyloKeton) lub MIBK (MetyloIzobutyloKeton) od razu po połączeniu.
Zaciskać w miejscu przez 17-24 godziny. Dla dużych powierzchi może być potrzebny dłuższy czas schnięcia.

Utwardzanie produktu

Klej utwardza siępo 17-24 godzinach. Końcowe utwardzenie można osiągnąć poprzez pośrednie ogrzewanie suchym powietrzem w temperaturze 120-150°C przez około jedną godzinę. Jeśli to możliwe zalecane jest stopniowe utwardzanie. Zalecany wzrost temperatury wynosi 10°C na 30 minut aż do momentu odparowania. UWAGA: Szybki wzrost temperatury powoduje powstawanie pęcherzy.

Magazynowanie produktu

Klej zmieszany z akceleratorem nadaję się do użytku przez 8 godzin. Niezmieszany może być magazynany przez czas nieograniczony.

Uwagi o bezpieczeństwie

Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkty nie są odporne na: ketony, mocne zasady, aminy, estry.

Ogólnie rzecz biorąc FluorodynTM Caulk made with Viton, THP 1000, THP 2000, THP 3000 to zaawansowane produkty odporne na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenopochodne, gorące oleje, gorące kwasy, gorącą wodę i parę, temperaturę do 244°C. Po wyschnięciu mają one podwyższoną  odporność na niemal wszystkie substancje chemiczne, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Dobrze chronią przed zniszczeniem wskutek wpływów atmosferycznych oraz ozonem.

Dzisiejszy przemysł stawia przed nami wiele wyzwań, których bez wahania podejmią się nasze produkty. Postaw je na pierwszym miejscu gdyż są one idealnym rozwiązaniem.

ThermodynTM jest znakiem towarowym ThermodynTM Corporation. Viton® i DuPont Dow® są zastrzeżonymi znakami towarowymi DuPont Dow Elastomers. Fluorodyn TM jest znakiem towarowym Fluorodyn Industries L.L.C. Produkty wytwarzane przez ThermodynTM Corporation są zgodne z dokładnym opisem opublikowanym przez ThermodynTM oraz podaną datą produkcji. ThermodynTM nie daje żadnej gwarancji odnośnie zgodności jakiegokolwiek produktu z jego specyfikacją lub właściwościami po tym, jak zostanie on zmieniony lub dodany  do jakiegokolwiek innego produktu lub przedsięwzięcia. ThermodynTM nie udziela również  jakichkolwiek innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z gwarancjami przydatności  zwyczajnej lub przydatności do celów specyficznych.