FLUORODYN COATING THP-2000

Powłoka chemoodporna

Dwuskładnikowa powłoka Fluorodyn™ Coating THP-2000 z akceleratorem jest innowacyjnym produktem zapewniającym zabezpieczenie antykorozyjne oraz ochronę powierzchni narażonych na pracę w ciężkich warunkach przemysłowych. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na agresywne środki chemiczne.

Środek Fluorodyn™ Coating THP-2000 produkowany jest na bazie Vitonu®, czyli opatentowanej mieszaniny fluoroelastomerów opracowanych przez firmę DuPont Dow – światowego lidera w branży chemicznej.

W odróżnieniu od jednoskładnikowej powłoki Fluorodyn™ Coating THP-1000 – produkt THP-2000 wyróżnia się zawartością akceleratora w zestawie, którego zadaniem jest przyspieszenie procesu schnięcia oraz zwiększenie odporności mechanicznej powłoki.

 

Co wyróżnia powłokę Fluorodyn™ Coating THP-2000?

Powłoka THP-2000 charakteryzuje się łatwością aplikowania, elastycznością oraz krótkim czasem schnięcia. Dzięki gotowej do użycia formie można go nakładać za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego bez konieczności przelewania. Poprzez zastosowanie puszki wielokrotnego zamykania, produkt będzie nadawał się do ponownego użycia w przyszłości, o ile nie został połączony z akceleratorem.

Kolejną cechą wyróżniającą Fluorodyn™ Coating THP-2000 jest odporność na niemal wszystkie kwasy i węglowodory, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Jest odporny także na węglowodory alifatyczne, aromatyczne i halogenopochodne, gorący olej, gorący kwas oraz temperaturę do +244°C. Doskonale radzi sobie w warunkach atmosferycznych nie przepuszczając promieni UV oraz ozonu.

Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym Fluorodyn™ Coating THP-2000 idealnie sprawdzi się przy zabezpieczeniu oraz pracach konserwatorskich pojemników przeznaczonych na substancje chemiczne, tj.: benzynę, paliwo typu diesel, naftę, paliwo do silników odrzutowych, różnego rodzaju oleje oraz samochodowe płyny chłodzące, których rozlanie może skutkować poważnym uszkodzeniem podłoża oraz zatruciem środowiska.

Chemoodporna powłoka Fluorodyn™ Coating THP-2000 nie pęka, nie rozwarstwia się, przez cały czas pracy pozostaje elastyczna, a w przypadku uszkodzenia istnieje możliwość łatwej i szybkiej naprawy.

Fluorodyn™ Coating THP-2000 to innowacyjny produkt najwyższej jakości. Stawia czoła największym wyzwaniom w walce z korozją i agresją chemiczną. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie inne środki tego typu zawodzą.

THP-2000 można łatwo zaaplikować:
Made With VITON
Przykładowe zastosowania:

Powłoka THP-2000 z Vitonu® składa sie w 35% z substancji stałych co sprawia, że jest on łatwy w użyciu.
W połączeniu z uszczelniaczem Fluorodyn Caulk, tworzy on nieprzepuszczalną, elastyczną i szczelną powierzchnię.
Powłoka THP-2000 jest w kolorze czarnym.

Pokryta powierzchnia na litr produktu:
Dostępne pojemności:
Pokryta powierzchnia na litr produktu:
Pokryta powierzchnia, metry kwadratowe (m2)
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być dokładnie wyczyszczona. Pokryj obszar testowy w celu sprawdzenia przyczepności. Przygotuj powierzchnię zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Stal/metale: Przed piaskowaniem usuń oleje i smary detergentem, a następnie przemyj czystą wodą. Wszystkie stalowe powierzchnie powinny być piaskowane do bieli metalu. Cząstki pyłu i piasku powinny być usunięte. Przed nałożeniem powierzchnia powinna być wcześniej przetarta MEK (MetyloEtyloKetonem).
Elastyczne materiały: Guma, plastik, tkanina itp. powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń powierzchniowych.
Powierzchnie betonowe: Usuń luźne zanieczyszczenia. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, zanieczyszczona lub ma poprzednie powłoki itp. zaleca się oczyszczanie wodne lub piaskowanie.

Metody aplikacji

Do każdego opakowania dołączony jest akcelerator. Akcelerator należy przelać do opakowania z klejem.
Połączone preparaty mieszamy przez około 5-7 minut. Po wymieszaniu należy odczekać 10 minut. Po tym czasie możemy przystąpić do aplikacji powłoki.
Powłoka Viton® może być aplikowana za pomocą: pędzla, wałka lub rozpylana (zalecany pistolet natryskowy).
Produkt wysycha w czasie 30 minut. Dodatkowe warstwy mogą być nakładane co godzinę, aż pożądana grubość zostanie osiągnięta.
Dla maksymalnej ochrony powinno stosować się kilka cienkich warstw produktu.
Po ostatniej położonej warstwie pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin.
Wulkanizacja powierzchni może być uzyskana poprzez pośrednie ogrzewanie suchym powietrzem o temperaturze 120°C przez około godzinę.
Jeśli to możliwe zalecane jest stopniowe utwardzanie. Zalecany wzrost temperatury wynosi 10°C na 30 minut, aż do momentu odparowania.
UWAGA: Szybki wzrost temperatury powoduje powstawanie pęcherzy.
Produkt może być usunięty z zastosowaniem MEK (MetyloEtyloKeton).

Okres ważności

Produkt THP-2000 może być magazynowany przez czas nieokreślony. W przypadku otwarcia i niewykorzystania produktu należy szczelnie zamknąć opakowanie, umożliwi to dalsze wykorzystanie produktu.

Uwagi o bezpieczeństwie

Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkty nie są odporne na: ketony, mocne zasady, aminy, estry.

Ogólnie rzecz biorąc Fluorodyn™ Caulk made with Viton®, THP-1000, THP-2000, THP-3000 to zaawansowane produkty odporne na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenopochodne, gorące oleje, gorące kwasy, gorącą wodę i parę, temperaturę do +244°C. Po wyschnięciu mają one podwyższoną  odporność na niemal wszystkie substancje chemiczne, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Dobrze chronią przed zniszczeniem wskutek wpływów atmosferycznych oraz ozonem.

Dzisiejszy przemysł stawia przed nami wiele wyzwań, których bez wahania podejmą się nasze produkty. Postaw je na pierwszym miejscu, gdyż są one idealnym rozwiązaniem.

Thermodyn™ jest znakiem towarowym Thermodyn™ Corporation. Viton® i DuPont Dow® są zastrzeżonymi znakami towarowymi DuPont Dow Elastomers. Fluorodyn™ jest znakiem towarowym Fluorodyn Industries L.L.C. Produkty wytwarzane przez Thermodyn™ Corporation są zgodne z dokładnym opisem opublikowanym przez Thermodyn™ oraz podaną datą produkcji. Thermodyn™ nie daje żadnej gwarancji odnośnie zgodności jakiegokolwiek produktu z jego specyfikacją lub właściwościami po tym, jak zostanie on zmieniony lub dodany do jakiegokolwiek innego produktu lub przedsięwzięcia. Thermodyn™ nie udziela również jakichkolwiek innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z gwarancjami przydatności zwyczajnej lub przydatności do celów specyficznych.