Fluorodyn Caulkuszczelniacz na bazie Vitonu®

MADE WITH VITON FKM

Uszczelniacz chemoodporny

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o klejenie części wykonanych z fluoroelastomerów oraz ochronę  powierzchni przed korozją w niemal każdym środowisku. Ten  rewolucyjny produkt na bazie Vitonu ®, czyli opatentowanej mieszaniny fluoroelastomerów opracowanych przez firmę DuPont Dow –  światowego lidera w branży chemicznej, zapewnia znakomite uszczelnienie kołnierzy lub wypełnianie przestrzeni w obudowach rur.

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk zawiera 75% substancji stałych, a dzięki zastosowaniu uniwersalnego opakowania w postaci tuby, można łatwo aplikować go przy pomocy wyciskacza do tub. Zaawansowana formuła produktu zapewnia znakomitą odporność w miejscach, które wymagają elastyczności, szczelności oraz wysokiej odporności na przesiąkanie, szczególnie polecany w obszarach podatnych na występowanie korozji.

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk charakteryzuje się odpornością na niemal wszystkie kwasy i węglowodory, włącznie z kwasem azotowym,  siarkowym i solnym. Jest odporny także na węglowodory o alifatyczne, aromatyczne i  halogenopochodne, gorący olej, gorący kwas oraz temperaturę do 244 C. Doskonale radzi sobie w warunkach  atmosferycznych nie przepuszczając promieni UV oraz ozonu.
Sprawdza się przy pracach konserwatorskich pojemników  przeznaczonych na substancje chemiczne, tj.: benzynę, paliwo typu diesel, naftę, paliwo do silników odrzutowych, różnego rodzaju oleje oraz samochodowe płyny chłodzące.

Fluorodyn Caulk to innowacyjny produkt najwyższej jakości. Stawia czoła największym wyzwaniom w walce z korozją i agresją chemiczną.  Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie innego środki tego typu zawodzą.

Cechy produktu:
Korzyści:
 • łatwy w użyciu
 • aż 75% substancji stałej
 • niska przepuszczalność gazów
 • wytrzymały w temperaturze do 244°C
 • wytrzymałość na rozciąganie 11,4 MPa
 • wydłużenie 285%
 • nie wymaga mieszania
 • nieograniczony termin przydatności do użycia
 • zapewnia ochronę przed korozją
 • przewyższa większość uszczelniaczy odpornością na wysoką temperaturę
 • znakomite właściwości wiążące
 • bardzo elastyczny
Przykładowe właściwości i zastosowania:
 • odporność chemiczna
 • odporność na korozję
 • odporność na węglowodory alifatyczne, aromatyczne i halogenopochodne
 • naprawa złącz kompensacyjnych w kanałach wentylacyjnych
 • naprawa Vitonu®
 • odporność na ozon i promienie UV
 • ochrona metali
 • uszczelnianie betonu
 • przylega do wszelkich metali, betonu, szkła i ceramiki
 • odporność na wysoką temperaturę
 • uszczelnianie kołnierzy
Pojemność opakowania
320 ml
Wielkość kropli*
6,5 mm
Pokrycie
7,68 mb

∗ gdy produkt wysycha średnica kropli się zmniejsza

Parametry produktu:​
Wagowa zawartość substancji stałej
75%
Wytrzymałość na rozciąganie
11,4 MPa
Całkowite wydłużenie
285%
Zakres dopuszczalnych temperatur
Przekracza 244°C
Test na zwiększanie objętości
  Skoncentrowany kwas siarkowy
+6%
  Skoncentrowany kwas azotowy
+8%
  Skoncentrowany kwas solny
+3%
Przyczepność do betonu
2,48 MPa
Okres ważności (w 22°C)
Nieograniczony
Wymagane mieszanie
Nie
Przygotowanie powierzchni

Gruntowanie nie jest zazwyczaj konieczne. Powierzchnia musi być dokładnie wyczyszczona. Pokryj obszar testowy w celu sprawdzenia przyczepności. Przygotuj powierzchnię zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Stal: Usuń wszelkie ślady oleju i smaru przy pomocy odpowiedniego detergentu, następnie zmyć czystą wodą, aby usunąć detergent. Wszystkie stalowe powierzchnie powinny być piaskowane do bieli metalu. Usunąć pył, piasek i inne cząstki stałe.
Aluminium: powierzchnia powinna być szorstkowana lub śrutowana. Usuń wszystkie utlenienia. Cząstki pyłu i piasku powinny być usunięte. Przed nałożeniem powierzchnia powinna być wcześniej przetarta MEK (MetyloEtyloKetonem).
Powierzchnie betonowe: usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia. Thermodyn zaleca czyszczenie wodne lub pisakowanie i usunięcie zanieczyszczeń przed aplikacją.

Temperatura aplikacji

Fluorodyn Caulk made with Viton został zaprojektowany do aplikacji w temperaturze otoczenia, firma Thermodyn zaleca przetestować produkt przed użyciem.

Metody aplikacji

FluorodynTM Caulk made with Viton został zaprojektowany do aplikacji z fabrycznego opakowania, a następnie rozprowadzenia za pomocą szpachli do pożądanej grubości.

Utwardzanie powłoki

Po aplikacji pozwolić produktowi schnąć przez 48 godzin lub dłużej, w zależności od grubości zaaplikowanej warstwy. Gdy materiał jest już całkowicie suchy zaleca się stopniowe ogrzewanie, w celu całkowitej wulkanizacji uszczelniacza.
Pącząwszy od 38°C zwiększać tempertaturę o 10°C co 30 minut aż do temperatury 120°C, utrzymywać ją przez godzinę w celu całkowitego wyschnięcia produktu.

Uwagi o bezpieczeństwie

Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkty nie są odporne na: ketony, mocne zasady, aminy, estry.

Ogólnie rzecz biorąc FluorodynTM Caulk made with Viton, THP 1000, THP 2000, THP 3000 to zaawansowane produkty odporne na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenopochodne, gorące oleje, gorące kwasy, gorącą wodę i parę, temperaturę do 244°C. Po wyschnięciu mają one podwyższoną  odporność na niemal wszystkie substancje chemiczne, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Dobrze chronią przed zniszczeniem wskutek wpływów atmosferycznych oraz ozonem.

Dzisiejszy przemysł stawia przed nami wiele wyzwań, których bez wahania podejmią się nasze produkty. Postaw je na pierwszym miejscu gdyż są one idealnym rozwiązaniem.

ThermodynTM jest znakiem towarowym ThermodynTM Corporation. Viton® i DuPont Dow® są zastrzeżonymi znakami towarowymi DuPont Dow Elastomers. Fluorodyn TM jest znakiem towarowym Fluorodyn Industries L.L.C. Produkty wytwarzane przez ThermodynTM Corporation są zgodne z dokładnym opisem opublikowanym przez ThermodynTM oraz podaną datą produkcji. ThermodynTM nie daje żadnej gwarancji odnośnie zgodności jakiegokolwiek produktu z jego specyfikacją lub właściwościami po tym, jak zostanie on zmieniony lub dodany  do jakiegokolwiek innego produktu lub przedsięwzięcia. ThermodynTM nie udziela również  jakichkolwiek innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z gwarancjami przydatności  zwyczajnej lub przydatności do celów specyficznych.