Uszczelniacz Fluorodyn Caulk

Uszczelniacz chemoodporny

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o klejenie części wykonanych z fluoroelastomerów oraz ochronę  powierzchni przed korozją w niemal każdym środowisku. Ten  rewolucyjny produkt na bazie Vitonu ®, czyli opatentowanej mieszaniny fluoroelastomerów opracowanych przez firmę DuPont Dow –  światowego lidera w branży chemicznej, zapewnia znakomite uszczelnienie kołnierzy lub wypełnianie przestrzeni w obudowach rur.

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk zawiera 75% substancji stałych, a dzięki zastosowaniu uniwersalnego opakowania w postaci tuby, można łatwo aplikować go przy pomocy wyciskacza do tub. Zaawansowana formuła produktu zapewnia znakomitą odporność w miejscach, które wymagają elastyczności, szczelności oraz wysokiej odporności na przesiąkanie, szczególnie polecany w obszarach podatnych na występowanie korozji.

Uszczelniacz Fluorodyn Caulk charakteryzuje się odpornością na niemal wszystkie kwasy i węglowodory, włącznie z kwasem azotowym,  siarkowym i solnym. Jest odporny także na węglowodory alifatyczne, aromatyczne i  halogenopochodne, gorący olej, gorący kwas oraz temperaturę do +244°C. Doskonale radzi sobie w warunkach  atmosferycznych, nie przepuszczając promieni UV oraz ozonu.
Sprawdza się przy pracach konserwatorskich pojemników  przeznaczonych na substancje chemiczne, tj.: benzynę, paliwo typu diesel, naftę, paliwo do silników odrzutowych, różnego rodzaju oleje oraz samochodowe płyny chłodzące.

Fluorodyn Caulk to innowacyjny produkt najwyższej jakości. Stawia czoła największym wyzwaniom w walce z korozją i agresją chemiczną.  Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie inne środki tego typu zawodzą.

Cechy produktu:
Korzyści:
Przykładowe właściwości i zastosowania:

∗ gdy produkt wysycha średnica kropli się zmniejsza

Przygotowanie powierzchni

Gruntowanie nie jest zazwyczaj konieczne. Powierzchnia musi być dokładnie wyczyszczona. Pokryj obszar testowy w celu sprawdzenia przyczepności. Przygotuj powierzchnię zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Stal: Usuń wszelkie ślady oleju i smaru przy pomocy odpowiedniego detergentu, następnie zmyj czystą wodą, aby usunąć detergent. Wszystkie stalowe powierzchnie powinny być piaskowane do bieli metalu. Usuń pył, piasek i inne cząstki stałe.
Aluminium: Powierzchnia powinna być szorstkowana lub śrutowana. Usuń wszystkie utlenienia. Cząstki pyłu i piasku powinny być usunięte. Przed nałożeniem powierzchnia powinna być wcześniej przetarta MEK (MetyloEtyloKetonem).
Powierzchnie betonowe: Usuń wszelkie luźne zanieczyszczenia. Thermodyn zaleca czyszczenie wodne lub piaskowanie i usunięcie zanieczyszczeń przed aplikacją.

Temperatura aplikacji

Fluorodyn Caulk made with Viton® został zaprojektowany do aplikacji w temperaturze otoczenia. Firma Thermodyn zaleca przetestować produkt przed użyciem.

Metody aplikacji

Fluorodyn™ Caulk made with Viton® został zaprojektowany do aplikacji z fabrycznego opakowania, a następnie rozprowadzenia za pomocą szpachli do pożądanej grubości.

Utwardzanie powłoki

Po aplikacji pozwolić produktowi schnąć przez 48 godzin lub dłużej, w zależności od grubości zaaplikowanej warstwy. Gdy materiał jest już całkowicie suchy zaleca się stopniowe ogrzewanie, w celu całkowitej wulkanizacji uszczelniacza.
Począwszy od 38°C zwiększać temperaturę o 10°C co 30 minut aż do temperatury 120°C, utrzymywać ją przez godzinę w celu całkowitego wyschnięcia produktu.

Uwagi o bezpieczeństwie

Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkty nie są odporne na: ketony, mocne zasady, aminy, estry.

Ogólnie rzecz biorąc Fluorodyn™ Caulk made with Viton®, THP-1000, THP-2000, THA-3000 to zaawansowane produkty odporne na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenopochodne, gorące oleje, gorące kwasy, gorącą wodę i parę, temperaturę do +244°C. Po wyschnięciu mają one podwyższoną  odporność na niemal wszystkie substancje chemiczne, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Dobrze chronią przed zniszczeniem wskutek wpływów atmosferycznych oraz ozonem.

Dzisiejszy przemysł stawia przed nami wiele wyzwań, których bez wahania podejmą się nasze produkty. Postaw je na pierwszym miejscu, gdyż są one idealnym rozwiązaniem.

Thermodyn™ jest znakiem towarowym Thermodyn™ Corporation. Viton® i DuPont Dow® są zastrzeżonymi znakami towarowymi DuPont Dow Elastomers. Fluorodyn™ jest znakiem towarowym Fluorodyn Industries L.L.C. Produkty wytwarzane przez Thermodyn™ Corporation są zgodne z dokładnym opisem opublikowanym przez Thermodyn™ oraz podaną datą produkcji. Thermodyn™ nie daje żadnej gwarancji odnośnie zgodności jakiegokolwiek produktu z jego specyfikacją lub właściwościami po tym, jak zostanie on zmieniony lub dodany do jakiegokolwiek innego produktu lub przedsięwzięcia. Thermodyn™ nie udziela również  jakichkolwiek innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z gwarancjami przydatności zwyczajnej lub przydatności do celów specyficznych.