zalety i wady kauczuku fluorowego (vitonu)

Uszczelnienia techniczne wykonane z kauczuku fluorowego (FKM, FKM) dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym znalazły zastosowanie w szeregu branż, od branży lotniczej, samochodowej, spożywczej po petrochemiczną.

Poniżej chcemy przybliżyć Państwu główne zalety oraz wady uszczelnień wykonanych z elastomeru na bazie kauczuku fluorowego, potocznie nazywanego Vitonem.

Zalety:

Uszczelnienia na bazie kauczuku fluorowego charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową.

Zakres temperaturowy pracy takich uszczelnień waha się od -35°C do nawet 250°C, w głównej mierze uzależnione jest to od zawartości fluoru w mieszance, z której wykonywane są uszczelnienia.

Kolejną istotną zaletą materiału FKM jest odporność na pęcznienie. Odporność na pęcznienie podobnie jak w przypadku odporności temperaturowej wzrasta wraz z zawartości fluoru w mieszance. Pęcznienie gumy jest zjawiskiem bardzo niepożądanym w przypadku uszczelnień technicznych, ma to związek z gwałtowną utratą właściwości mechanicznych uszczelnienia z powodu absorpcji rozpuszczalnika w strukturę polimeru, przez co objętość łańcucha zwiększa się powodując pęcznienie i obrzęk materiału.

Kauczuk fluorowy (FKM/FPM) posiada całkowicie zamknięty, stabilny łańcuch główny przez co materiał ten ma znakomicie sprawdza się w produkcji o-ringów, simmeringów, płyt oraz innych typów uszczelnień odpornych na działanie olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych (propan, butan, benzyna, gaz ziemny), węglowodorów aromatycznych (toluen, benzen), wody, roztworów wodnych, tłuszczów, zasiarczonych olejów, olejów i tłuszczów zwierzęcych, paliw, paliw zawierających w składzie metanol, kwasów nieorganicznych (m.in. kwas siarkowy, kwas solny, kwas fosforowy) oraz wielu innych. 

Niska przepuszczalność gazów to kolejna rzecz charakterystyczna dla uszczelnień wykonanych z Vitonu. Jest ona niewielka i porównywalna z przepuszczalnością kauczuku butylowego.

Inne istotne zalety kauczuku fluorowego to:

– odporność na utlenianie

– odporność na warunku atmosferyczne

– odporność na ozon

– niepalność

– wysoka odporność na starzenie

Wady:

Do jednej z największy wad uszczelnień wykonanych z kauczuku fluorowego (FKM/FPM) jest nieodporność na rozpuszczalniki polarne do których możemy zaliczyć między innym aceton, octan etylu, dioksan.

Kauczuk fluorowy wykazuje również słabą odporność na niektóre zasady, między innym takie jak wodorotlenek sodu czy wodorotlenek potasu.

Kauczuk fluorowy wykazuje słabą odporność na parę wodną.

Szczegółowe dane dotyczące odporność i chemicznej kauczuku fluorowego (FKM) znajdą Państwo na naszej w stronie w tabeli odporności. Mogą tam Państwo również porównać odporności chemiczne Vitonu (FKM/FPM) na tle innych materiałów takich jak EPDM, NBR, SBR, Silikon, Teflon.

właściowości uszczelnień technicznych z Vitonu, FKM, FPM